Ανακύκλωση - Κομποστ 2017

 

Η Helesi S.A. κοντά στα παιδιά ως μέγας χορηγός των εκδηλώσεων-δράσεων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης & Εκπαίδευσης των πολιτών και μαθητών του Δήμου Κατερίνης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση υλικών και την παραγωγή κομπόστ από οργανικά απόβλητα.