Ανθρώπινο δυναμικό

Συμμετέχοντας στην ομάδα της Helesi

 

            

 

 

To ανθρώπινο δυναμικό της Helesi αποτελείται από περίπου 201 άτομα*, διοικητικό & εργατικό προσωπικό, με υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση στον τομέα τους.

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει καθοριστική σημασία για την Helesi. Η συνεχής εκπαίδευση και αναβάθμιση των στελεχών της αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, ώστε να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Στόχευσή της είναι η παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου καλλιεργείται η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η συνεχής εξέλιξη του προσωπικού.

 

Όλοι οι εργαζόμενοι :

  • Ενστερνίζονται το κοινό όραμα
  • Δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας
  • Δρουν σύμφωνα με τις επαγγελματικές αξίες της εταιρείας
  • Ενεργούν με ήθος & επαγγελματισμό
  • Λειτουργούν ως μια ενωμένη ομάδα, με αφοσίωση στον κοινό στόχο

 

Η  Helesi βασίζει τη στρατηγική της σε τρεις βασικούς τομείς: Άνθρωπος Εμπειρία Τεχνολογία.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει την τεχνογνωσία για την υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, γεγονός που την καθιστά ικανή να παρέχει άρτιες και ποιοτικές λύσεις στους πελάτες της. Στόχος της εταιρείας είναι η προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης & επιμόρφωσης των στελεχών της καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις στην κατάρτιση και την εξέλιξη του προσωπικού της.

 

Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας υποδηλώνεται από το γεγονός ότι περίπου το 84% του διοικητικού προσωπικού είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Το 69% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα έως 45 ετών, ειδικότερα δε το 36% αφορά τις ηλικίες 36-45.

 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η υψηλή δέσμευση του προσωπικού με την εταιρεία καθώς το 67% απασχολείται 3-10 χρόνια, το δε 27% περισσότερο από μία δεκαετία.

 

Εάν θέλετε και εσείς να ενταχθείτε στην ομάδα της Helesi, παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@helesi.com.

 

 

 

* Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία αφορούν δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς στις 31/12/2017.