Γίνετε συνεργάτες μας

 

Για όλους εμάς, η διατήρηση και ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και ισχυρών σχέσεων με νέους συνεργάτες είναι ύψιστης σημασίας.


Εστιάζουμε στη συνεργασία με ικανούς τοπικούς εμπορικούς αντιπροσώπους, υπολογίζουμε στις δράσεις και στις προτάσεις τους έχοντας την πεποίθηση ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να διεισδύσουμε σε νέες αγορές με ευελιξία και την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα.


Εάν γνωρίζετε τις συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε ή σας ενδιαφέρει να εκπροσωπήσετε έναν αξιόπιστο προμηθευτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: central@helesi.com.