Εταιρεία

H Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε. με διακριτικό τίτλο Helesi, μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Παράγει πλαστικούς κάδους απορριμμάτων όλων των χωρητικοτήτων καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα πολυαιθυλενίου όπως παλετοκιβώτια, ιχθυοκιβώτια, αρτοκιβώτια, οικιακούς κάδους απορριμμάτων, καθίσματα σταδίων κ.ά. Η εταιρεία εμπορεύεται τα παραγόμενα προϊόντα είτε απ' ευθείας ή μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων (οδοκαθαρισμός, πλύση και απολύμανση κάδων, αποκομιδή απορριμμάτων, μελέτες διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείριση ΧΥΤΑ και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων κλπ.), την  εισαγωγή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη οχημάτων όπως απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, σάρωθρα κλπ.

 

Με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, η Helesi πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 από τον γερμανικό οργανισμό TUVRheinland όσον αφορά την κατασκευαστική και εμπορική δραστηριότητά της. Τα προϊόντα της διαθέτουν πιστοποίηση από εγκεκριμένα Διεθνή Ινστιτούτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ-840.

 

Γραφεία – Εγκαταστάσεις

 

Α. Έδρα του oμίλου

Η έδρα του ομίλου βρίσκεται στη διεύθυνση: Πυθαγόρου 10, Τ.Κ. 2040, Λευκωσία, Κύπρος.

 

B. Έδρα της εταιρείας Helesi S.A.

Η έδρα της ελληνικής εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 19, Τ.Κ. 25100, Αίγιο Αχαΐας.

 

Γ. Κεντρικά γραφεία

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη διεύθυνση: Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβατέζα, Τ.Κ. 19003.

 

Δ. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 

1.ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Η μονάδα παραγωγής πλαστικών προϊόντων της Helesi που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής εκτείνεται μέσα σε δύο ιδιόκτητα οικόπεδα, συνολικού εμβαδού 53.000μ² με στεγασμένο χώρο 19.700μ². Διαθέτει υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό παραγωγής χύτευσης πλαστικού με χρήση ηλεκτρονικών και ρομποτικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον, λειτουργεί τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

 

2.ΒΙ.ΠΑ. Μαρκόπουλου Αττικής

Οι πλήρως εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις στο ΒΙ.ΠΑ. Μαρκόπουλου στεγάζονται και λειτουργούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο 5.161μ² εκ των οποίων 4.479μ² αποτελούν στεγασμένο χώρο. Εκτός από τα κεντρικά γραφεία του ομίλου, διατηρείται μονάδα  κατασκευής και επισκευής συστημάτων οχημάτων ειδικών χρήσεων καθώς και αποθηκευτικοί χώροι ανταλλακτικών και προϊόντων.

 

Όμιλος

 

 

Η εταιρεία Helesi  υπάγεται στον όμιλο Helesi Plc ο οποίος αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

  • Helesi Plc με έδρα την Κύπρο
  • Helesi Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα
  • Helesi Trans με έδρα την Κύπρο
  • AZ Περιβαλλοντική ΛΤΔ με έδρα την Κύπρο
  • Helesi Italia S.R.L. με έδρα την Ιταλία