Πολιτική ποιότητας

 

Στη Helesi θεωρούμε πως η επίτευξη των προκαθορισμένων και ποσοτικοποιημένων στόχων κατορθώνεται μέσω της ικανοποίησης των πελατών, της συνεχούς βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών και της αέναης εκπαίδευσης του προσωπικού.

 

Η ποιότητα αποτελεί το βασικό συστατικό της επιτυχίας της Helesi. Επομένως, η εταιρεία είναι σε θέση να διασφαλίζει πως τόσο τα παραγόμενα προϊόντα όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

 

Η εταιρεία διακρίνεται για τη δέσμευσή της ως προς την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.