Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

 

Το αυτοματοποιημένο σύστημα υπόγειων κάδων, προϊόν σχεδιασμού και κατασκευής της εταιρείας, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων βασισμένο όχι μόνο στην ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου αλλά και στην απόδοση στο κοινό περισσότερου ελεύθερου δημόσιου χώρου ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 

Το σύστημα διατίθεται με δύο τετράτροχούς κάδους και έναν θάλαμο με δύο θυρίδες ή εναλλακτικά με τέσσερις τετράτροχούς κάδους και δύο θαλάμους με συνολικά τέσσερις θυρίδες απόρριψης, συνολικής χωρητικότητας 2.200 και 4.400 lt αντίστοιχα. Ο κάθε κάδος δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο για απόρριψη αστικών απορριμμάτων όσο και για ανακυκλώσιμα υλικά με αντίστοιχη σήμανση στην θυρίδα απόρριψης.

 

Το υπέργειο τμήμα του συστήματος περιλαμβάνει τις θυρίδες εισαγωγής των απορριμμάτων και είναι κομψά σχεδιασμένο συμβάλλοντας στην καλαισθησία του περιβάλλοντος χώρου. Το άνοιγμα των θυρίδων γίνεται μέσω ηλεκτρικού ποδοπετάλ. Μέσω των θυρίδων τα απορρίμματα καταλήγουν σε  κάδους χωρητικότητας 1.100lt (κατά EN 840 2/5/6),   οι οποίοι είναι τοποθετημένοι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

 

Το υπόγειο τμήμα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής δοκιμασμένης και άκρως αξιόπιστης λειτουργίας. Κατά την αποκομιδή των κάδων το υπόγειο τμήμα ανυψώνεται μέσω τηλεχειρισμού στο επίπεδο του εδάφους επιτρέποντας την εύκολη περισυλλογή και επανατοποθέτηση τους από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου. Με το πέρας της αποκομιδής το σύστημα επαναφέρεται στην αρχική του θέση.

 

Το σύστημα είναι απόλυτα συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου επί του οποίου δεν απαιτείται ουδεμία περαιτέρω παρέμβαση. Η τροφοδοσία του γίνεται μέσω κατάλληλης σύζευξης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ ή εναλλακτικά μέσω κατάλληλης σύζευξης με την μπαταρία του οχήματος περισυλλογής απορριμμάτων του Δήμου. Στην περίπτωση λειτουργίας μέσω σύζευξης με το απορριμματοφόρο όχημα ο χειρισμός γίνεται μέσω εργονομικά σχεδιασμένου ενσύρματου χειριστηρίου που βρίσκεται επί του συστήματος.

 

Στον πρόσθετο εξοπλισμό δύναται να φέρει:

 

  • Σύστημα ελέγχου πληρότητας των κάδων.
  • Κατάλληλη ένδειξη πληρότητας των κάδων.
  • Αυτόματο κλείδωμα της θυρίδας απόρριψης στην περίπτωση πληρότητας του κάδου.
  • Φωτοβολταϊκό πάνελ για την τροφοδοσία των ανωτέρω συστημάτων στην περίπτωση λειτουργίας μέσω σύζευξης με το απορριμματοφόρο όχημα.