Πράσινα σημεία

Πράσινα σημεία

 

Helesi Recycling Points

 

Η Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε (Helesi S.A.) αναγνωρίζοντας την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για:

 

  • προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
  • ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
  • εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
  • ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων

 

και βασιζόμενη τόσο στην μακρόχρονη εμπειρία της στην διαχείριση απορριμμάτων όσο και σε διεθνώς δοκιμασμένες καινοτομίες στον σχεδιασμό και κατασκευή  ολοκληρωμένων πράσινων σημείων, παρουσιάζει  τα  «Helesi Recycling Points»  που συμβάλουν  στην :

 

  • αύξηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,
  • μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης ογκωδών αποβλήτων προς ταφή,
  • χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού,
  • ενίσχυση τόσο της ευαισθητοποίησης όσο και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση μέσω της εύκολης πρόσβασης σε φιλικούς προς τον πολίτη διαμορφωμένους χώρους εναπόθεσης ανακυκλώσιμων, προσαρμόσιμους στις εξειδικευμένες ανάγκες  της κάθε πόλης τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Η έμπειρη μελετητική ομάδα της HELESI αναλαμβάνει να προσαρμόσει κατάλληλα το πράσινο σημείο στις ανάγκες του κάθε φορέα.

 

ΜΙΚΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Συστοιχία δίτροχων κάδων τεσσάρων ρευμάτων ανακύκλωσης τοποθετημένων εντός σταθερού πλαισίου, για περιοχές όπου δεν διατίθεται ο κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση μεγαλύτερου πράσινου σημείου («πράσινη νησίδα»).

 

ΜΕΣΑΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Ζεύγος υπογείου συστήματος κάδων απορριμμάτων 4.400 λίτρων το καθένα, με οκτώ (8) συνολικά ρεύματα ανακυκλώσιμων, ειδική καμπάνα για την εναπόθεση γυαλιού και ειδικό κάδο περισυλλογής λαμπτήρων και μπαταριών σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, φιλικό στην χρήση του  και προσβάσιμο σε  παιδιά, ενήλικες και  άτομα με κινητικά προβλήματα.  

 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Χώρος εγκατάστασης που μπορεί να κυμανθεί από 350 έως 1.000 τ.μ. όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών με όχημα εντός του χώρου, με κατάλληλους χώρους στάθμευσης, σημεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών αναφορικά με την ανακύκλωση και πολλαπλά ρεύματα συλλογής ανακυκλώσιμων προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Φορέα.

 

ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Συστοιχία πλαστικών κάδων τοποθετημένων εντός μεταλλικού container με σύστημα ανάρτησης τύπου γάντζου (hook-lift) για την εύκολη μεταφορά και εναπόθεση σε σημεία όπου απαιτείται η προσωρινή αποκομιδή ανακυκλώσιμων (λαϊκές αγορές, εορταστικές εκδηλώσεις κ.α.)