Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

 

Οι υπηρεσίες περιβάλλοντος/καθαριότητας της Helesi βασίζονται σε τεχνογνωσία που απορρέει από την ανάληψη μεγάλων και σημαντικών έργων, όπως οι υπηρεσίες καθαριότητας του 50% των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, χάρη στην οποία έχει παγιώσει την ηγετική της θέση στην εν λόγω αγορά.

 

Η Helesi διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο στόλο οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, πόροι που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται αδιάκοπα στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή τάση για ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων. Μέσω της στενής συνεργασίας με τους πελάτες της και πραγματοποιώντας πλήρη και λεπτομερή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών τους, η εταιρεία παρέχει την πιο αποδοτική λύση διαχείρισης αποριμμάτων πιστοποιώντας ταυτόχρονα την αποδεδειγμένη της επάρκεια.

 

Η Helesi είναι σε θέση να προσφέρει ορισμένες από τις ακόλουθες ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων/αποβλήτων:

 

 

  • Αποκομιδή μη επικίνδυνων απορριμμάτων/αποβλήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο όσον αφορά μεγάλου όγκου οικιακά, ογκώδη ή εμπορικά απορρίμματα.
  • Ασφαλή μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων μέσω χρήσης ειδικού εξοπλισμού, ενδεδειγμένου ως προς τη μεταφορά απορριμμάτων.
  • Καθαρισμό δρόμων, κεντρικών οδικών αρτηριών, πάρκων, ακτών, λαϊκών αγορών, αθλητικών εγκαταστάσεων, συνεδριακών χώρων, βιομηχανικών και εμπορικών  κτιρίων.

 

Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες είναι μεταξύ άλλων:

 

  • Πλύση κάδων απορριμμάτων
  • Μεταφορά λυμάτων
  • Συμπίεση και τεμαχισμός απορριμμάτων
  • Καθαρισμός κοινόχρηστων, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων
  • Διαχείριση ΧΥΤΑ
  • Λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων

 

Η Helesi εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

 

EΛOT EN ISO 9001:2008
Για το πεδίο εφαρμογής: πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων & ειδικών οχημάτων. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (συλλογή & μεταφορά), πλύσης κάδων, οδοσάρωσης και καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

 

EΛOT EN ISO 14001:2004
Για το πεδίο εφαρμογής: πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων & ειδικών οχημάτων. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (συλλογή & μεταφορά), πλύσης κάδων, οδοσάρωσης και καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

 

ΕΛΟΤ 1801/ OHSAS 18001:2007
Για το πεδίο εφαρμογής: πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων & ειδικών οχημάτων. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (συλλογή & μεταφορά), πλύσης κάδων, οδοσάρωσης και καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.